วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม NXT ผ่าน BlueTooth

สามารถบังคับหุ่นเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เดินหน้า ถอยหลัง ยกและวาง โดยสามารถปรับระดับของพลังงานในมอเตอร์แต่ละตัวได้ 

บรรยากาศการแข่งขันในปีนี้

สำหรับผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลด App ไปติดตั้งและทกลองเล่นได้ [ Download NXTRemote App ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...