วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

IPST-Microbox++ จับเวลา

1. พออัพเกรด IPST-Microbox เป็น IPST-Microbox++  (ใช้ Wiring) ทำให้ต้องศึกษาการใช้งานใน Wiring
2. วันนี้ต้องการจะทำเครื่องมือจับเวลา มีเครื่องมืออะไรที่เกี่ยวกับเวลาใน Wiring

วันนี้ใช้ฟังก์ขัน millis()
Name   millis()
Description   Returns the number of milliseconds (thousandths of a second) since starting an application.  This information is often used for timing sequences.
Syntax   millis()

ตัวอย่างการนำไปใช้
ใช้กับแผงวงจรสวิตซ์ (ZX-SWITCH01)
หรือจะใช้กับ SW1, SW2, SW3


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...