วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

ปั้นเด็กหุ่นยนต์เตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

          ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มา 3 คน ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องหุ่นยนต์...ก็เลยให้เขาเล่นโปรแกรม Robomind เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิด ขั้นตอน กระบวนการเขียนโปรแกรม (แบบเร่งด่วน)
          เลยทำสนามใน Robomind เลียนแบบสนาม สพฐ.

ดาวน์โหลดสนาม [ ที่นี่เลย ]
โปรแกรม Robomind [ ที่นี่เลย ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...