วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ม.1/5 เรียนการใช้ฟังก์ชัน printf()

ม.1/5 เรียนการใช้ฟังก์ชัน printf() และมีกิจกรรมฝึกการแสดงออกโดยมาร้องเพลงและเล่นอาคูเลเล่ผลงานนักเรียน