วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ม.1/5 เรียนการใช้ฟังก์ชัน printf()

ม.1/5 เรียนการใช้ฟังก์ชัน printf() และมีกิจกรรมฝึกการแสดงออกโดยมาร้องเพลงและเล่นอาคูเลเล่ผลงานนักเรียน

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...