วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT นักเรียนโปรแกรม EP ชั้น ม.4

บรรยากาศการอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...