วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT นักเรียนโปรแกรม EP ชั้น ม.4

บรรยากาศการอบรม