ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2014

IPST-Microbox++ จับเวลา

1. พออัพเกรด IPST-Microbox เป็น IPST-Microbox++  (ใช้ Wiring) ทำให้ต้องศึกษาการใช้งานใน Wiring
2. วันนี้ต้องการจะทำเครื่องมือจับเวลา มีเครื่องมืออะไรที่เกี่ยวกับเวลาใน Wiring

วันนี้ใช้ฟังก์ขัน millis() Name   millis() Description   Returns the number of milliseconds (thousandths of a second) since starting an application.  This information is often used for timing sequences. Syntax   millis()
ตัวอย่างการนำไปใช้ ใช้กับแผงวงจรสวิตซ์ (ZX-SWITCH01)
หรือจะใช้กับ SW1, SW2, SW3