วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรอก Scan Tools 3 แบบบ้านๆ

*** ท่านต้องกรอกนักเรียนแบบสมบูรณ์มาแล้ว 1 ฅน

1. คลิกขวาเปิด SQL Server Management Studio Express เลือก Run as administrator (ตอบ Yes)2. คลิกปุ่ม Connect3. Dubble Click ที่ Databases > Student_watch_db > table


4. หาตาราง student หรือ dbo.student แล้วคลิกขวา ตารางที่ท่านจะกรอกข้อมูลก็ปรากฎขึ้น5. ตัวอย่างตาราง
*** ถ้ากรอกแล้วข้อมูลไม่แสดงที่ Scan tools 3 ให้ท่านกรุณาช่วยตรวจสอบสดมภ์ st_status จะต้องเป็น 1

++++++++++++++++
อีก 1 วิธีที่หวังว่าท่านคงมีความสุขขึ้นน่ะครับ >>> โหลด PDF File

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...