ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2013

กรอก Scan Tools 3 แบบบ้านๆ

*** ท่านต้องกรอกนักเรียนแบบสมบูรณ์มาแล้ว 1 ฅน

1. คลิกขวาเปิด SQL Server Management Studio Express เลือก Run as administrator (ตอบ Yes)2. คลิกปุ่ม Connect3. Dubble Click ที่ Databases > Student_watch_db > table


4. หาตาราง student หรือ dbo.student แล้วคลิกขวา ตารางที่ท่านจะกรอกข้อมูลก็ปรากฎขึ้น5. ตัวอย่างตาราง
*** ถ้ากรอกแล้วข้อมูลไม่แสดงที่ Scan tools 3 ให้ท่านกรุณาช่วยตรวจสอบสดมภ์ st_status จะต้องเป็น 1

++++++++++++++++ อีก 1 วิธีที่หวังว่าท่านคงมีความสุขขึ้นน่ะครับ >>> โหลด PDF File

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและการส่งข่าวสารใน Joomla CMS

1. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Joomla CMS [ คลิกโหลด *** pdf file ]
2. ขั้นตอนการส่งข่าวสารใน Joomla CMS [ คลิกโหลด *** pdf file ]

ม.1/5 เรียนการใช้ฟังก์ชัน printf()

ม.1/5 เรียนการใช้ฟังก์ชัน printf() และมีกิจกรรมฝึกการแสดงออกโดยมาร้องเพลงและเล่นอาคูเลเล่ผลงานนักเรียน

ฝึกประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้น ม.4/6ข ฝึกประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์