วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตราประจำโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ตราประจำโรงเรียน พึ่งทำเสร็จครับ นำไปใช้ได้เลย @อนุญาต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...