วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT นักเรียนโปรแกรม EP ชั้น ม.1

          หลังจากได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เกี่ยวกับหุ่นยนต์แล้ว นักเรียนก็มาเขียนขั้นตอนการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากนั้นก็มาเล่นเกมส์การแก้ปัญหา
ตั้งใจกันทุกคน
วางแผน Light Bot
เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ POP-BOT XT

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...