วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ให้นักเรียนสมัครเรียนในรายวิชาเองใน MOODLE LMS-Self enrolment(นักเรียน)

....ครั้งก่อนเพิ่มสมาชิกคราวละมากๆ ไปแล้ว แต่บางครั้งก็มีการเพิ่มนักเรียนเข้าไปอีกภายหลัง เมื่อเพิ่มสมาชิกไปแล้วคุณครูอาจจะให้นักเรียนเข้าไปสมัครในแต่ละรายวิชาเอง ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้จะต้องเปิดใช้งานการสมัครเข้าเรียนในรายวิชาเอง (Self enrolment) ตามรูป

ลำดับขั้นตอน
1. เลือกรายวิชา
2. ไปหัวข้อตั้งค่า (Setting) > สมาชิก > Enrolment methods แล้วเปิดตา Self enrolment (นักเรียน)


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การใช้เซนเซอร์วัดระยะ ใน IPST-MicroBox SE


ในกล่อง IPST-MicroBox SE ไม่มีอุปกรณ์การวัดระยะ แต่ที่โรงเรียนมี Sharp GP2D120X เลยเอามาลองทำ

อุปกรณ์
1. บอร์ด IPST-MicroBox SE
2. เซนเซอร์วัดระยะ GP2D120X
3. Piazo Speaker

การต่อเซนเซอร์
1. ต่อเซนเซอร์วัดระยะ GP2D120X ที่พอร์ต A0
2. ต่อ Piazo Speaker ที่พอร์ต 19

ตัวอย่างโปรแกรม  *** อย่าลืม #include <ipst_gp2d120_lib.h>


ถ้าต้องการให้มีีเสียงเตือนเมื่อเมื่อถึงระยะที่กำหนด


*** แต่เสียงไม่ค่อยดังเท่าไร

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

LineFollowing (กลัวหาย)

Basic

Note that this is a very (very) crude algorithm, with three parameter that affect the behaviour:
 • The initial speed of the m3pi
 • How far off the centre the m3pi is before corrective action is taken
 • How aggressive the corrective action is
#include "mbed.h"
#include "m3pi.h"
 
m3pi m3pi;
 
int main() {
 
  // Parameters that affect the performance
  float speed = 0.2;
  float correction = 0.1;  
  float threshold = 0.5;
 
  m3pi.locate(0,1);
  m3pi.printf("Line Flw");
 
  wait(2.0);
  
  m3pi.sensor_auto_calibrate();
  
  while (1) {
 
    // -1.0 is far left, 1.0 is far right, 0.0 in the middle
    float position_of_line = m3pi.line_position();
 
    // Line is more than the threshold to the right, slow the left motor
    if (position_of_line > threshold) {
      m3pi.right_motor(speed);
      m3pi.left_motor(speed-correction);
    }
 
    // Line is more than 50% to the left, slow the right motor
    else if (position_of_line < -threshold) {
      m3pi.left_motor(speed);
      m3pi.right_motor(speed-correction);
    }
 
    // Line is in the middle
    else {
      m3pi.forward(speed);
    }
  }
}


PID

#include "mbed.h"
#include "m3pi.h"
 
m3pi m3pi;
 
// Minimum and maximum motor speeds
#define MAX 1.0
#define MIN 0
 
// PID terms
#define P_TERM 1
#define I_TERM 0
#define D_TERM 20
 
int main() {
 
  m3pi.locate(0,1);
  m3pi.printf("Line PID");
 
  wait(2.0);
 
  m3pi.sensor_auto_calibrate();
 
  float right;
  float left;
  float current_pos_of_line = 0.0;
  float previous_pos_of_line = 0.0;
  float derivative,proportional,integral = 0;
  float power;
  float speed = MAX;
  
  while (1) {
 
    // Get the position of the line.
    current_pos_of_line = m3pi.line_position();    
    proportional = current_pos_of_line;
    
    // Compute the derivative
    derivative = current_pos_of_line - previous_pos_of_line;
    
    // Compute the integral
    integral += proportional;
    
    // Remember the last position.
    previous_pos_of_line = current_pos_of_line;
    
    // Compute the power
    power = (proportional * (P_TERM) ) + (integral*(I_TERM)) + (derivative*(D_TERM)) ;
    
    // Compute new speeds  
    right = speed+power;
    left = speed-power;
    
    // limit checks
    if (right < MIN)
      right = MIN;
    else if (right > MAX)
      right = MAX;
      
    if (left < MIN)
      left = MIN;
    else if (left > MAX)
      left = MAX;
      
    // set speed 
    m3pi.left_motor(left);
    m3pi.right_motor(right);
 
  }
}

Ref.
http://mbed.org/cookbook/m3pi-LineFollowing

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

การใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิใน IPST++

เพราะอยากทันสมัยเลย Upgrade IPST-MicroBox รุ่นแรก ให้เป็น IPST++ ภารกิจเลยตกอยู่ที่ครู (นักเรียนสมัยใหม่ รอคอยหนอนจากครู) เนื่องจากของใหม่จึงลองผิดลองถูก ได้บ้างไม่ได้บ้าง (จริงๆ มีคู่มือ และ Help แต่มันตอบโจทย์ได้ไม่หมด ไม่เหมือนคู่มือรุ่นดั้งเดิม) มาดูตัวอย่างการแสดงค่าอุณหภูมิที่ LCD โดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ZX-Termister)


เมื่อต้องการเพิ่มเสียงเตือนในกรณีที่อุณหูมิสูงกว่า 30 องศา (การแปลงค่าอุณหภูมิให้ได้ค่าเป็นองศาควรศึกษาเพิ่มเติม)

หรือต้องการให้หลอดไฟติดเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 30 องศา
ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

ปั้นเด็กหุ่นยนต์เตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

          ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มา 3 คน ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องหุ่นยนต์...ก็เลยให้เขาเล่นโปรแกรม Robomind เพื่อให้เข้าใจกระบวนการคิด ขั้นตอน กระบวนการเขียนโปรแกรม (แบบเร่งด่วน)
          เลยทำสนามใน Robomind เลียนแบบสนาม สพฐ.

ดาวน์โหลดสนาม [ ที่นี่เลย ]
โปรแกรม Robomind [ ที่นี่เลย ]

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

Brixc Command Center สำหรับ EV3 และ Firmware NXT ตัวใหม่

ใครที่ใช้ Brixc Command Center ตอนนี้ใช้สำหรับ EV3 ได้แล้วน่ะ แต่เป็นรุ่นทดสอบ และก็มี Firmware รุ่นใหม่ด้วย ลองเอาไปใช้ดูครับ

โหลดตามลิงค์นี้เลยจ้า http://bricxcc.sourceforge.net/test_releases/

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การใช้เซนเซอร์สีของ LEGO ใน Brixc Command Center

เซนเซอร์สีที่นำมาใช้ในหุ่นยนต์ MindStorms NXT มาจาก 2 ค่าย คือ HiTechnic และของ LEGO เอง เซนเซอร์ทั้ง 2 ค่ายมีการแบ่งพื้นที่ค่าสีที่ต่างกัน

HiTechnic NXT Color Sensor

การแบ่งโซนของสีใน HiTechnic NXT Color Sensorรูปแบบการนำใช้งาน


สำหรับเซนเซอร์สีของ LEGO
 
LEGO Mindstorms NXT Color Sensor


การแบ่งโซนของสีใน Mindstorms NXT Color Sensor


รูปแบบการนำใช้งาน
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การวัดระยะใน IPST++

และแล้วก็พบ....

ท่านใดที่ใช้ IPST-MicroBox รุ่นเก่าแล้ว Upgrade เป็น IPST++ และใช้ Wiring ถ้าใช้โมดูลวัดระยะทาง อย่าลืม #include <ipst_gp2d120_lib.h> น่ะครับ จึงสามารถใช้ฟังก์ชัน getdist() ได้


วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรอก Scan Tools 3 แบบบ้านๆ

*** ท่านต้องกรอกนักเรียนแบบสมบูรณ์มาแล้ว 1 ฅน

1. คลิกขวาเปิด SQL Server Management Studio Express เลือก Run as administrator (ตอบ Yes)2. คลิกปุ่ม Connect3. Dubble Click ที่ Databases > Student_watch_db > table


4. หาตาราง student หรือ dbo.student แล้วคลิกขวา ตารางที่ท่านจะกรอกข้อมูลก็ปรากฎขึ้น5. ตัวอย่างตาราง
*** ถ้ากรอกแล้วข้อมูลไม่แสดงที่ Scan tools 3 ให้ท่านกรุณาช่วยตรวจสอบสดมภ์ st_status จะต้องเป็น 1

++++++++++++++++
อีก 1 วิธีที่หวังว่าท่านคงมีความสุขขึ้นน่ะครับ >>> โหลด PDF File

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ม.1/5 เรียนการใช้ฟังก์ชัน printf()

ม.1/5 เรียนการใช้ฟังก์ชัน printf() และมีกิจกรรมฝึกการแสดงออกโดยมาร้องเพลงและเล่นอาคูเลเล่ผลงานนักเรียน

ฝึกประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้น ม.4/6ข ฝึกประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แผนหลัก ม.4, ม.5 ปี 2555

แผนหลัก ม.4 ปี 2555 เอาไปปรับให้เหมาะสมกับฐานะตนเองครับ [ คลิกโหลด ไม่ใช่คลิกโลด ]
แผนหลัก ม.5 ปี 2555 เอาไปปรับให้เหมาะสมกับฐานะตนเองครับ [ คลิกโหลด ไม่ใช่คลิกโลด ]

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ใส่ค่าอีมี่ใหม่ทำยังไง

เนื่องจาก Flash ROM เจ้า Android N7200 CPU MTK6577 ทำให้ IMEI หายไป กว่าจะค้นพบวิธีใส่ IMEI เข้าไปใหม่ใช้เวลาหลายวัน สรุปขั้นตอนดังนี้
1. เข้าไปใน EngineerMode โดยกด *#*#3646633#*#*
2. หาเมนู CDS Information > Radio Information > Phone > Sim1 (สำหรับ IMEI ตัวที่ 1)
3. พิมพ์ตัว e (Android จะขึ้นข้อความ  AT+EGMR=1,7,"Number IMEI1") ใส่ IMEI ไป แล้วกดปุ่ม Send
4. จากนั้นออกจาก EngineerMode แล้ว Restart โทรศัพท์
5. พิมพ์รหัสเพื่อเช็ค IMEI ที่ใส่เข้าไปใหม่อีกครั้ง

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมหุ่นยนต์ POP-BOT XT นักเรียนโปรแกรม EP ชั้น ม.1

          หลังจากได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์เกี่ยวกับหุ่นยนต์แล้ว นักเรียนก็มาเขียนขั้นตอนการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากนั้นก็มาเล่นเกมส์การแก้ปัญหา
ตั้งใจกันทุกคน
วางแผน Light Bot
เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ POP-BOT XT

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...