วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

เขียน Robolab ให้ส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth

     เนื่องจากต้องหากิจกรรมให้ผู้เข้าซุ้มนิทรรศการของชุมนุมหุ่นยนต์ "กันตรึม โรบอท" ก็เลยสร้างหุ่นยนต์เก็บลูกบอล โดยมีตัวบังคับหุ่นยนต์ผ่านบลูทูธกับตัวหุ่นเก็บลูกบอล

ตัวอย่างโปรแกรม