วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ ๑ เทคโนโลยีน่ารู้

ม.๔/๑ ช่วยกันคิดผังความคิด

แล้วก็นำเสนอม.๔/๒ ช่วยกันคิดผังความคิด
กำลังช่วยกันเขียนผังความคิด


แล้วก็นำเสนอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...