วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรียนหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑

ลอง LightBot ก่อนจะไปเจอหุ่นยนต์ตัวจริง