วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรียนหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑

ลอง LightBot ก่อนจะไปเจอหุ่นยนต์ตัวจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...