วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เริ่มซ้อมหุ่นยนต์แล้วจ้า

บรรยากาศที่ห้องซ้อมหุ่นยนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...