วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ ๑ เทคโนโลยีน่ารู้

ม.๔/๑ ช่วยกันคิดผังความคิด

แล้วก็นำเสนอม.๔/๒ ช่วยกันคิดผังความคิด
กำลังช่วยกันเขียนผังความคิด


แล้วก็นำเสนอ

เรียนหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑

ลอง LightBot ก่อนจะไปเจอหุ่นยนต์ตัวจริง

เริ่มซ้อมหุ่นยนต์แล้วจ้า

บรรยากาศที่ห้องซ้อมหุ่นยนต์

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...