วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Line Tracking 2 Light Sensor Classic (NXC)

int s1=45,s2=45,pwr=50;

task  main()
{
 SetSensorLight(IN_1);
 SetSensorLight(IN_2);
 
    while(1)
    {
         if(Sensor(IN_1) > s1)
         {
              if(Sensor(IN_2) > s2)
              {
                   OnFwd(OUT_BC,pwr);
              }
              else
              {
                   OnFwd(OUT_B,pwr);
                   OnFwd(OUT_C,-pwr);
              }
         }
         else
         {
              if(Sensor(IN_2) > s2)
              {
                   OnFwd(OUT_B,-pwr);
                   OnFwd(OUT_C,pwr);
              }
              else
              {
                   PlaySound(SOUND_UP);
                   OnFwd(OUT_BC,pwr);
                   Wait(100);
              }
         }
    }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...