วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

LEGO WeDo and Scratch

โปรแกรม Scratch สามารถนำมาควบคุม LEGO WeDo ได้ด้วย น่าสนใจ


อ้างถึง http://info.scratch.mit.edu/WeDo

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...