วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

factorial in C


/*factorial.c - several versions of a factorial program.  Copyright (c) 1998  Matthew Belmonte.*/

int main() 
int n; 
long factorial; 

printf("Compute the factorial of what number? "); 
scanf("%d", &n); 
factorial = 1L; 
while(n > 0)   
factorial *= n--; 
printf("The factorial is %ld\n", factorial);  return 0; 
}

/*the same, but counting up to n instead ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...