วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทานโจ๊กมื้อเช้า

ทานโจ๊ก ณ ร้านที่อร่อยที่สุดในสุรินทร์(เขาว่ามา) กับ ผบ.ทบ.