วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชอบ ชอบ ชอบ

" เป็นตัวเอง...เพราะชีวิตสั้นเกินกว่าจะเป็นคนอื่น "
just be you, because life's too short to be anybody else.


จากภาพยนตร์  Step Up 2 : The Streets