วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชอบ ชอบ ชอบ

" เป็นตัวเอง...เพราะชีวิตสั้นเกินกว่าจะเป็นคนอื่น "
just be you, because life's too short to be anybody else.


จากภาพยนตร์  Step Up 2 : The Streets

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...