วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

เลี้ยงเกษียณครูที่โรงเรียน

ปีนี้ครูชายหายไปจากโรงเรียน ๔ ฅน