วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

สอบปลายภาคเรียน เทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

คุมสอบนักเรียนชั้น ม.๔/๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...