วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ

จังหวัดสุรินทร์ได้จัดพิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ซึ่งวันงานจริงๆ เป็นวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔