วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผ่านระบบ MOODLE LMS ที่ http://anusorn.sirin.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...