วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

joomla 1.6 logout ไม่ได้


เพิ่มบรรทัด
<?php echo JHtml::_(‘form.token’); ?>
ก่อนหน้าบรรทัด
<input type=”submit” name=”Submit” value=”<?php echo JText::_(‘JLOGOUT’); ?>” />
ผมทำแล้ว work
อ้างถึง http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=625&t=601015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...