ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2011

joomla 1.6 logout ไม่ได้

เพิ่มบรรทัด
<?php echo JHtml::_(‘form.token’); ?> ก่อนหน้าบรรทัด
<input type=”submit” name=”Submit” value=”<?php echo JText::_(‘JLOGOUT’); ?>” /> ผมทำแล้ว work อ้างถึง http://forum.joomla.org/viewtopic.php?f=625&t=601015