วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

โปรแกรม Scratch สอนเด็กๆ เขียนโปรแกรม


นอกจากโปรแกรม MicroWorlds แล้วลองดูตัวนี้ครับ สอนให้เด็กเรียนรู้กับการเขียนโปรแกรม
http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=scratch:start
http://scratch.mit.edu/
ปล. ขอขอบคุณ ศน.จำรัส สอนกล้าครับ ที่แนะนำ