ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2010

เรียนการใช้เซนเซอร์สัมผัส

ตัวอย่าง Line Follower

อ้างถึง http://www.botmag.com/articles/10-31-07_NXT.shtml

กลัวหาย (line follower two sensor)

/*
A simple line following program.
You will need 2 light sensors attached to inputs 1 and 3.
Place the bot on the test pad, with the wheels
on the start line facing forward.
Then start the program. author: Jan-Klaas Kollhof
last changed by: $LastChangedBy$
last changed date: $Date$
revision: $Revision$
*/ #define LightThreshold 50
#define Fast 75
#define Slow 20 task main(){
SetSensorLight(IN_3);
SetSensorLight(IN_1); //lets turn 90 deg left
RotateMotorEx(OUT_BC, Fast, 180,-100, true, false); //now follow the line
OnFwd(OUT_BC, Fast); while(1){
if(SENSOR_3 < LightThreshold){
//sensor 3 just detected a black line
//so lets go a bit slower on it's side
OnFwd(OUT_B, Fast);
OnFwd(OUT_C, Slow);
}else if (SENSOR_1 < LightThreshold){
//sensor 1 just detected a black line
//so lets go a bit slower on it's side
OnFwd(OUT_B, Slow);
OnFwd(OUT_C, Fast);
}else{
//either it is all black or all light
//lets just go forward
OnFwd(OUT_BC, Fast);
}
}
} ———————————————
/*
A simple line following program.
It works with the standar…

พายุฤดูร้อนที่บ้าน

อยากให้ฝนตก มันก็ตกดั่งใจ แถมยังเอาลมมาพัดหลังคาโรงรถไปด้วย ฮา ฮา

โปรแกรม Scratch สอนเด็กๆ เขียนโปรแกรม

นอกจากโปรแกรม MicroWorlds แล้วลองดูตัวนี้ครับ สอนให้เด็กเรียนรู้กับการเขียนโปรแกรม
http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=scratch:starthttp://scratch.mit.edu/ ปล. ขอขอบคุณ ศน.จำรัส สอนกล้าครับ ที่แนะนำ