วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

หลานๆ ฝึกเป็นผู้ประกาศในงานวันเด็ก

น้องฐิตา กับน้องณิชา(คนซ้าย ับคนกลาง) ฝึกเป็นผู้ประกาศในงานวันเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...