วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

หลานๆ ฝึกเป็นผู้ประกาศในงานวันเด็ก

น้องฐิตา กับน้องณิชา(คนซ้าย ับคนกลาง) ฝึกเป็นผู้ประกาศในงานวันเด็ก