วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คู่มือโปรแกรม BookMark (ฉบับกันเอง)

ที่โรงเรียนเอาโปรแกรม student 2544 มาใช้ที่ฝา่ยทะเบียนและวัดผล (เวลาเข้าเว็บไซต์ GPA ทีไรอดน้อยใจประเทศไทยเรื่อง student กับ SMIS) ผมทำคู่มือโปรแกรม BookMark (ฉบับกันเอง) แบบบ้านๆ ให้ครูในโรงเรียนได้ใช้ครับ download คู่มือ BookMark (ฉบับกันเอง) คลิกเลยครับ