วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คู่มือโปรแกรม BookMark (ฉบับกันเอง)

ที่โรงเรียนเอาโปรแกรม student 2544 มาใช้ที่ฝา่ยทะเบียนและวัดผล (เวลาเข้าเว็บไซต์ GPA ทีไรอดน้อยใจประเทศไทยเรื่อง student กับ SMIS) ผมทำคู่มือโปรแกรม BookMark (ฉบับกันเอง) แบบบ้านๆ ให้ครูในโรงเรียนได้ใช้ครับ download คู่มือ BookMark (ฉบับกันเอง) คลิกเลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...