วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คู่มือโปรแกรม BookMark (ฉบับกันเอง)

ที่โรงเรียนเอาโปรแกรม student 2544 มาใช้ที่ฝา่ยทะเบียนและวัดผล (เวลาเข้าเว็บไซต์ GPA ทีไรอดน้อยใจประเทศไทยเรื่อง student กับ SMIS) ผมทำคู่มือโปรแกรม BookMark (ฉบับกันเอง) แบบบ้านๆ ให้ครูในโรงเรียนได้ใช้ครับ download คู่มือ BookMark (ฉบับกันเอง) คลิกเลยครับ

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...