วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

หญ้ารกไปหมดแล้ว


ไม่นึกเลยว่าตัวเองจะไม่มีเวลาที่จะตัดหญ้าในบริเวณบ้าน วันจันทร์ถึงศุกร์กลับถึงบ้านก็คำแล้ว เสาร์-อาทิตย์ต้องซักผ้า…… ทำกิจกรรมกับบิดามารดา หมดเวลาสำหรับการออกกำลังกายและตัดหญ้า