วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คู่มือโปรแกรม BookMark (ฉบับกันเอง)

ที่โรงเรียนเอาโปรแกรม student 2544 มาใช้ที่ฝา่ยทะเบียนและวัดผล (เวลาเข้าเว็บไซต์ GPA ทีไรอดน้อยใจประเทศไทยเรื่อง student กับ SMIS) ผมทำคู่มือโปรแกรม BookMark (ฉบับกันเอง) แบบบ้านๆ ให้ครูในโรงเรียนได้ใช้ครับ download คู่มือ BookMark (ฉบับกันเอง) คลิกเลยครับ

หญ้ารกไปหมดแล้ว


ไม่นึกเลยว่าตัวเองจะไม่มีเวลาที่จะตัดหญ้าในบริเวณบ้าน วันจันทร์ถึงศุกร์กลับถึงบ้านก็คำแล้ว เสาร์-อาทิตย์ต้องซักผ้า…… ทำกิจกรรมกับบิดามารดา หมดเวลาสำหรับการออกกำลังกายและตัดหญ้า

ร้างราไปนาน


ไม่ได้จับกล้อง SLR แบบ manual มานานแล้ว  เมื่อก่อนใช้กล้องนิกร(nikon) FM2n เดี๋ยวนี้มีกล้อง digital ราคาและคุณภาพที่เราสามารถหามาใช้ได้ดีมีมากมายเลย  ว่างๆ จะรื้อฟื้นความรู้เก่าๆ มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการถ่ายภาพครับ
( เอากล้อง digital แบบ compact มาถ่ายกล้วยไม้หน้าบ้านครับ )

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...