ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม NXT ผ่าน BlueTooth

สามารถบังคับหุ่นเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เดินหน้า ถอยหลัง ยกและวาง โดยสามารถปรับระดับของพลังงานในมอเตอร์แต่ละตัวได้

สำหรับผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลด App ไปติดตั้งและทกลองเล่นได้ [ Download NXTRemote App ]
โพสต์ล่าสุด

IPST-Microbox++ จับเวลา

1. พออัพเกรด IPST-Microbox เป็น IPST-Microbox++  (ใช้ Wiring) ทำให้ต้องศึกษาการใช้งานใน Wiring
2. วันนี้ต้องการจะทำเครื่องมือจับเวลา มีเครื่องมืออะไรที่เกี่ยวกับเวลาใน Wiring

วันนี้ใช้ฟังก์ขัน millis() Name   millis() Description   Returns the number of milliseconds (thousandths of a second) since starting an application.  This information is often used for timing sequences. Syntax   millis()
ตัวอย่างการนำไปใช้ ใช้กับแผงวงจรสวิตซ์ (ZX-SWITCH01)
หรือจะใช้กับ SW1, SW2, SW3


ตราประจำโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แบบโรงเรียนมาตรฐานสากล

ทำเสร็จนานแล้วครับ นำไปใช้ได้เลย @อนุญาต


ให้นักเรียนสมัครเรียนในรายวิชาเองใน MOODLE LMS-Self enrolment(นักเรียน)

....ครั้งก่อนเพิ่มสมาชิกคราวละมากๆ ไปแล้ว แต่บางครั้งก็มีการเพิ่มนักเรียนเข้าไปอีกภายหลัง เมื่อเพิ่มสมาชิกไปแล้วคุณครูอาจจะให้นักเรียนเข้าไปสมัครในแต่ละรายวิชาเอง ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้จะต้องเปิดใช้งานการสมัครเข้าเรียนในรายวิชาเอง (Self enrolment) ตามรูป

ลำดับขั้นตอน
1. เลือกรายวิชา
2. ไปหัวข้อตั้งค่า (Setting) > สมาชิก > Enrolment methods แล้วเปิดตา Self enrolment (นักเรียน)


ขั้นตอนการเพิ่มสมาชิกคราวละมากๆ ใน MOODLE LMS

ขั้นตอนการเพิ่มสมาชิกคราวละมากๆ ใน MOODLE LMS โหลดได้จากตรงนี้เลยครับ >> [ โหลด ]
โหลด LibraOffice [ คลิกที่นี่ ]

การใช้เซนเซอร์วัดระยะ ใน IPST-MicroBox SE

ในกล่อง IPST-MicroBox SE ไม่มีอุปกรณ์การวัดระยะ แต่ที่โรงเรียนมี Sharp GP2D120X เลยเอามาลองทำ

อุปกรณ์
1. บอร์ด IPST-MicroBox SE
2. เซนเซอร์วัดระยะ GP2D120X
3. Piazo Speaker

การต่อเซนเซอร์
1. ต่อเซนเซอร์วัดระยะ GP2D120X ที่พอร์ต A0
2. ต่อ Piazo Speaker ที่พอร์ต 19

ตัวอย่างโปรแกรม  *** อย่าลืม #include <ipst_gp2d120_lib.h>


ถ้าต้องการให้มีีเสียงเตือนเมื่อเมื่อถึงระยะที่กำหนด

*** แต่เสียงไม่ค่อยดังเท่าไร

LineFollowing (กลัวหาย)

Basic Note that this is a very (very) crude algorithm, with three parameter that affect the behaviour: The initial speed of the m3piHow far off the centre the m3pi is before corrective action is takenHow aggressive the corrective action is#include "mbed.h"#include "m3pi.h"   m3pi m3pi;   int main() {   // Parameters that affect the performancefloat speed = 0.2; float correction = 0.1; float threshold = 0.5;   m3pi.locate(0,1); m3pi.printf("Line Flw");   wait(2.0); m3pi.sensor_auto_calibrate(); while (1) {   // -1.0 is far left, 1.0 is far right, 0.0 in the middlefloat position_of_line = m3pi.line_position();   // Line is more than the threshold to the right, slow the left motorif (position_of_line > threshold) { m3pi.right_motor(speed); m3pi.left_motor(speed-correction); }   // Line is more than 50% to the left, slow the right motorelseif (position_of_l…